grepton-logo

Államigazgatás

Egy jól megválasztott informatikai megoldás nemcsak egy vállalat sikeres működését és eredményességét határozhatja meg, hanem egy államigazgatási szervezetét is. A segítségünkkel az akár országos hatáskörű hatóságok is hatékonyabban, rövidebb ügyintézési határidővel, az állampolgárok számára követhető módon tudnak működni.

 

 

A hatósági eljárásokban a jogszabályi megfelelés természetesen kiemelt követelmény. Azonban az általános közigazgatási rendtartás mellett az ágazat specifikus megoldások felmérése és megismerése is szükséges a legjobb megoldás megtalálásához és megvalósításához. Ezeket az ismereteket a felmérési szakaszban, a hatósági munkatársak aktív közreműködésével sajátítjuk el.
A megvalósítás során kiemelten fontos a hatósági folyamatok két fő szereplőjének – az állampolgárnak és az ügyintézőnek – az eltérő igényeinek való megfelelés.
Az állampolgároknak a kérelmek, hiánypótlások beadására könnyen használható, áttekinthető felületeket kell biztosítani, ahol a hatóság részére megküldött vagy a hatóságtól kapott iratait is elérheti.
Az ügyintézők részére is biztosítjuk a könnyű használhatóságot, áttekinthetőséget, de ezen túlmenően a rugalmas ügykezelés lehetőségét is, hiszen bármelyik ügy esetében merülhet fel egyedi probléma. A fejlett dokumentumkezelés megoldásunk is ezt hivatott támogatni, amely használata többek között az iratok és dokumentumok automatikus sablon alapú előállítását teszi lehetővé.
Az elkészült rendszereink egy meglévő infrastruktúrába illeszkedve látják el feladataikat. Egy iratokat befogadó és válasz iratokat készítő rendszer számára elengedhetetlen a szervezet rendelkezésére álló iratkezelő rendszerhez való kapcsolódás. Ez a kapcsolat az érkeztetésen, az iratok átadásán túl kiterjedhet az automatikus iktatásra és más iratkezelési műveletek integrálására is.
Az elkészült alkalmazásokhoz természetesen a megrendelők igényei szerinti kiegészítő szolgáltatásokat is nyújtunk, amibe beleértendő konzultáció, rendszer-támogatása és üzemeltetés.

 

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DKÜ Zrt.) és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) mint Beszerző által lefolytatott központosított közbeszerzési eljárások eredményeként kötött keretmegállapodásokban a Grepton Zrt. szállítóként több területen áll rendelkezésre a központosított közbeszerzésben részt vevő intézmények igényeinek kielégítésében.

A hatályos keretmegállapodásokat itt tekinthetik meg.

Érdekel!

Pénzügy

A jól megválasztott informatikai partnerrel a pénzügyi szervezetek Számottevő előrelépést érhetnek el a digitalizáció, hatékonyság és a versenyképesség növelésében. Ugyanakkor   működésük több területét is egy kézből láthatják el IT megoldásokkal.

 

 

A pénzügyi vállalatok back office digitalizációjának az igényét elsősorban a hatékonyság növelés, automatizálás, a magasabb fokú áttekinthetőség és a költségek optimalizálása váltja ki. Front office oldalon az online kommunikációs csatornák előretörése, az egyszerűen használható és gyorsan piacra vihető digitális termékek fejlesztése, az ügyfélélmény és finetch verseny határozza meg az informatikai fejlesztéseket. Ugyanakkor a komplex, összetett és always on pénzügyi működésben elengedhetetlen a digitalizációs fejlesztések nagy mértékű integritása.

A hazai pénzügyi iparágban szerzett széleskörű tapasztalatunk, lehetővé teszi, hogy az IT igények teljes skáláját kielégíthessük. Legyen az a vállalat fő tranzakciós rendszere, jutalék számítási megoldása, pénzügyi folyamatai vagy éppen a digitális csatornákon történő ügyfélkezelés, ügyfélkommunikáció.

A Grepton Zrt.-nél egyedi fejlesztésű megoldásainkkal és partnereink termékeinek együttes alkalmazásával biztosítjuk ügyfeleink versenyképességét. Kiemelt hangsúlyt fektetünk az ügyfélkezelés és kommunikáció területeire, hogy back officeban már egyre magasabb szinten járó automatizációt és papír mentességet megvalósítsuk az ügyfelekkel folytatott interakció minden szintjén. Kezdve a szerződéskötéstől egészen a mindennapi kommunikációig.

Érdekel!

Gyártóipar

A megfelelő, releváns informatikai megoldás képes javítani egy termelő vállalat hatékony működését ezáltal javítva a versenyképességét. Digitális eszközökkel a különböző horizontális területek kihívásaira tudunk optimális megoldást kínálni, a termeléstől a minőségirányításon át a humánerőforrásig bezárólag.

 

 

A hazai gyártóvállalatok egészen eltérő digitalizációs érettségi szintet mutatnak. Ez függ az adott iparágtól (ún. high tech termék gyártása vs. hagyományosabb termékkínálat), a cég méretétől és tőkeerejétől (KKV vs. nagyvállalati szegmens), tulajdonosi hátterétől (nemzetközi csoport része vs. hazai tulajdonú cég), beszállítói láncban betöltött szerepe (vevői elvárások), vagy akár a cégkultúrától.
A legtöbb termelő vállalatban épp az informatikai, digitalizációs megoldások iránti egyre növekvő igény a közös. Egy modern gyártóvállalat komplex folyamatait szinte lehetetlen ezen megoldások nélkül irányítani, vagy akár csak a működését átlátni.

 

Cégünk, a Grepton Zrt., saját kompetenciáival illetve partnerei révén, egyablakos megoldás szállítóként képes lefedni a teljes igény vertikumot. Legyen szó autóipari beszállítóról, hazai vagy nemzetközi gyógyszergyárról, élelmiszeripari termelő vállalatról, gépgyártóról vagy akár csomagolóanyag gyártóról, mi segítünk megtervezni és bevezetni az optimális informatikai megoldást az Ipar 4.0 felé haladó úton.
A legtöbb termelőcég felbecsülhetetlen értékű adat vagyon birtokában van: adott esetben több évnyi gyártási paraméter, gépi adat, mérési eredmény ’porosodik’ virtuálisan a szerverein – ahelyett, hogy ezek az adatok valódi értéket teremtenének az adott vállalatnak. 
Közel 40 fős Adat üzletágunk, a legmodernebb megoldásokat szállítja, üzleti intelligencia (BI), riporting, Big Data vagy akár adattárház területen. Megoldásaink egyaránt tudnak helyi szervereken (on premise), vagy akár a felhőben futni. Modern, átlátható riport, dashboard felületeink a legegyszerűbb OEE (Overall Equipment Effectiveness, Teljes Eszközhatékonyság) kimutatástól az összetett, valós idejű MES adatokig (Manufacturing Execution System, Termelésirányítási Rendszer) képes a döntéshozatalt meggyorsítani és leegyszerűsíteni, a műszakvezetőtől a felsővezetői szintig.


A felhő megoldások lassan, de biztosan kezdenek terjedni az iparban. Míg az elmúlt években elsősorban a félelem a rendelkezésre állás hiányától, valamint az adatbiztonság veszélyétől jelentette a cloud terjedésének az akadályát, napjainkban egyre gyorsabban terjednek felhő alapú megoldások az iparban.  
A termelőcégek egyre összetettebb, egyre széttagoltabb működése a meglévő folyamatokat is mind komplexebbé teszi. Ezek átlátása, vezérlése, optimalizálása immár nem bízható (egyedül) emberi beavatkozásra. Szükség van digitális támogatásra. Legyen szó egy termelési folyamatról, egy minőségügyi folyamatról, karbantartásról, termékfejlesztésről, dolgozói betanításról vagy beszerzésről, a Grepton megoldásai biztosítják, hogy a folyamatok ne csak ’megtörténjenek’, hanem a szükséges jóváhagyásokkal, teljes egészében kontrolláltak és visszakövethetők legyenek.
Saját fejlesztésű szolgáltatás menedzsment megoldásaink egy komplett digitális eszköztárat biztosít dolgozóinak, lehetővé téve az adminisztratív terhek (feladatkiosztás, eszközigénylés, szabadságigénylés, jóváhagyások, stb) egyszerűsítését és gyorsítását, lehetővé téve a munkaidő maximális kihasználását.


Nem lehet elégszer hangsúlyozni az ERP (Enterprise Resource Planning, Vállalatirányítási Rendszer) szint fontosságát egy termelés-digitalizációs projekt során. Az ERP szint ténylegesen a termelés alfája és omegája – egy modern MES rendszer adatokat nyer ki majd ír vissza az ERP rendszerbe, hogy a döntéshozóknak minden időpillanatban pontos képük legyen a gyár aktuális állapotáról. Emiatt elengedhetetlen egy Ipar 4.0 projekt indítása előtt az ERP rendszer rendbetétele, hiánya esetén annak kialakítása. A Grepton csoport hosszú évtizedes tapasztalattal rendelkezik Microsoft Dynamics ERP rendszerek bevezetésében és testreszabásában.
Legyen szó vevői szerződésekről, minőségügyi dokumentációról, termék rajzokról és tervekről, minden termelőcég rá van utalva egy hatékony mégis egyszerűen működő dokumentumkezelő rendszerre. Verziókezelés, change management rendszer, dokumentum- és tervtár vagy nyilvántartó rendszer, a Grepton csapata segít Önnek rendszerezni és tárolni a napi működéshez szükséges anyagait.


Végül, egy okos gyárban nem csak a gyártósorok, termelőgépek és termékek tudnak kommunikálni egymással, de ideális esetben a meglévő, legacy informatikai rendszerek is. Az ehhez szükséges interfészek, adatkapcsolatok kialakításához, rendszerek feltérképezéséhez, audithoz szükséges tudást és tapasztalatot tudjuk biztosítani partnereink számára.  

Érdekel!

Távközlés

A távközlési iparban is aktív szerepet játszunk, innovatív fejlesztéseinkkel folyamatosan igyekszünk értéket nyújtani ebben a szektorban is. Ezt bizonyítják az alább részletezett fejlesztések, melyek segítségével előremutató megoldást tudunk kínálni ügyfelünk üzleti kihívásaira.

 

Hatósági Helymeghatározó Rendszer (HHR) leírás:

 • Szolgáltatások (user jogosultságtól függően)
  • bejelentkezés után egy adott szám MPC pozícionálása, térképes és szöveges formátumú megjelenítése az adatoknak. A térképes megjelenítéshez OpenStreetMap (offline térkép adatforrás) van használva.
  • Cella lekérdezés
  • számos nagyvállalati rendszerrel integrálva van az alkalmazás
  • Logok böngészése és egyéb adminisztratív teendők támogatása
 • Biztonság
  • A rendszer magasfokú biztonsági követelményeket teljesít az autentikációra és funkciókra vonatkozóan.
 • Rendelkezésre állás
  • A szolgáltatás rendelkezésre állása 99,5%. A szolgáltatás rendelkezésre állásához szükséges hardver és üzemeltetési feladatokat a Magyar Telekom biztosítja.
  • A rendszer georedundásan clusterezve működik.

 

A TMAP a Telekom részére fejlesztett Google Maps alapú térkép megoldás, ami a különböző sávszélességek és technológiák lefedettségét mutatja meg. A szállított megoldás rendelkezik egy backenddel és egy frontenddel. A backend feladata a GML térképészeti állományok (GML=Geography Markup Language az OpenGIS szabvány szerint XML formátumot használ a térképészeti információk átviteléhez és tárolásához) feldolgozása, és különböző léptékekben a lefedettséget ábrázoló térképrészletek előállítása. A frontend a Google maps API-t használva egymásra helyezi a térképészeti objektumokat, rétegeket és a megoldás backend által nyújtott lefedettségi réteget.

A térképen így kereshetőek a városok, utcák, egy adott pontra nagyítva pedig házszám szinten leolvasható, hogy az adott szolgáltatás az adott technológiával és sávszélességgel elérhető-e.

Érdekel!

Egészségügy

Az egészségügyi szektorban is jelen vagyunk, modern megoldások segítségével járulunk hozzá az iparágban dolgozók nélkülözhetetlen munkájához. Egy jól megválasztott informatikai rendszer jelentős mértékben fokozza a munka gördülékenységét és biztosítja a munkavégzéshez szükséges üzleti folyamatok támogatását.

 

Patológiai Informatikai Rendszer (PIR):

 

 

A PIR egy patológiai laboratóriumi hálózat diagnosztikai folyamatait támogató informatikai alkalmazás, melynek célja a patológiai minta azonosítás, feldolgozás, mintakövetés, leletharmonizáció eseményeinek, eredményeinek elektronikus nyilvántartása. A rendszer zöld mezős beruházásként lett megvalósítva magyar és külföldi módszertanok megvizsgálásával, patológus szakmai szakértők és informatikusok bevonásával.

A PIR tervezési időszakában felmérésre kerültek a patológiai laboratóriumi üzleti folyamatok, ezek modellezésre kerültek és meghatároztuk azokat a funkciókat az üzleti folyamatokból, amelyeket a rendszer támogatni fog. Az üzleti folyamatok felméréséhez több patológussal egyeztettük az aktuális problémákat, a laboratóriumi folyamatokra vonatkozó igényeket ahhoz, hogy a rendszer használata élményt és ne kényszert jelentsen számukra.

A PIR tervezése során figyelembe vettük a személyes adatok védelméről szóló, valamint az információbiztonságra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések. A rendszer alapvetően beteg adatokat kezel a patológiai osztály munkafolyamataiban. A rendszerben tárolt adatokra vonatkozóan a GDPR minimum elve kerül betartásra, vagyis csak azokat az információkat tárolja a rendszer, amelyek minimálisan szükségesek az adott feladat ellátásához. Az információ biztonsággal kapcsolatos kérdésekben a hatályos rendelkezések mellett az ÁEEK belső, információ biztonságra vonatkozó szabályzatát is figyelembe vettük, amely egészségügyi adatokat kezelő alkalmazások esetében jobban értelmezhető (pl. anyagi kár helyett a bizalomvesztésre helyeződik a hangsúly).

 

A PIR használatával megvalósítottuk a patológiákon keletkező adatok hatékonyabb kezelését és pontosabb nyilvántartását, amellyel nagymértékben csökkent a papíralapú dokumentálás, így segítve a patológiákon tevékenykedők (patológusok, asszisztensek, stb.) operatív munkavégzését és a gyorsabb vezetői információhoz jutást.

Érdekel!

Hatályos keretmegállapodásaink

Keretmegállapodás azonosítója: DKM0105SWFE21 (Projektiroda: Delta Systems Kft.)

Keretmegállapodás tárgya: Európai uniós forrásból megvalósuló Microsoft .NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alkalmazás rendszerekre vonatkozó fejlesztési szolgáltatások nyújtása

Hatályos: 2026.09.16.

Árlista: árlista megtekintése

 

Keretmegállapodás azonosítója: DKM0203SWFE21 (Projektiroda: T-Systems Magyarország Zrt.)

Keretmegállapodás tárgya: Európai uniós forrásból megvalósuló Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alkalmazás rendszerek fejlesztői környezetéhez kapcsolódó fejlesztési szolgáltatások nyújtása         

Hatályos: 2026.09.16.

Árlista: árlista megtekintése

 

Keretmegállapodás azonosítója: DKM0104SWF21 (Projektiroda: Delta Systems Kft.)

Keretmegállapodás tárgya: Microsoft .NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alkalmazás rendszerekre vonatkozó fejlesztési szolgáltatások és üzemeltetési támogatások nyújtása

Hatályos: 2026.09.14.

Árlista: árlista megtekintése

 

Keretmegállapodás azonosítója: DKM0202SWF21 (Projektiroda: T-Systems Magyarország Zrt.)

Keretmegállapodás tárgya: Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alkalmazás rendszerek fejlesztői környezetéhez kapcsolódó fejlesztési szolgáltatások és üzemeltetési támogatások nyújtása    

Hatályos: 2026.09.14.

Árlista: árlista megtekintése

 

Keretmegállapodás azonosítója: DKM0105OLIC20 (Projektiroda: T-Systems Magyarország Zrt.)

Keretmegállapodás tárgya: Meglévő Oracle szoftverlicencek bővítése   

Hatályos: 2022.10.27.

Árlista: árlista megtekintése

 

Keretmegállapodás azonosítója: KM0103OPEN17
(Projektiroda: Invitech ICT Services Kft.)

Keretmegállapodás tárgya: Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások          

Hatályos: 2022.06.04.

Árlista: árlista megtekintése

 

Keretmegállapodás azonosítója: KM0108ITBT17 (Projektiroda: IMG Solution Zrt.)

Keretmegállapodás tárgya: IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése

Hatályos: 2021.11.02.

Árlista: árlista megtekintése