grepton-logo

InFress

Kedvezményezett neve: Grepton Zrt.

Fő kedvezményezett neve: GS-PIPE Kft.

Projekt címe: Integrált repedezett kőzettest elemző és modellező rendszer fluidumbányászati, környezetvédelmi és kőzetmechanikai alkalmazásokhoz – InFress

Támogatás mértéke: 55,3454%

A szerződött támogatás összege: 168 250 000 Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 09 30.

A projekt azonosító száma: VEKOP-2.1.1-15-2016-00151

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében egy olyan tudományos számítógépes szimuláció által támogatott integrált geológiai repedéshálózat elemző és modellező rendszer létrehozása történik, amely képes geológiai közegben a repedezettségnek és az abból adódó tulajdonságoknak a szimulációjára. A termék a kőzetet reprezentáló képi információból a repedezettséget jellemző numerikus adat generálás alapján 3D törésmodellt szimulál, majd a származtatott paraméterek számítását és az áramlási modellező rendszerhez történő illesztést végzi el. Előreláthatóan a rezervoárgeológiában, hidrogeológiában, geotermiában, környezeti földtanban, hulladéklerakásban, alagútépítésben, stb. érdekelt, repedezett kőzettestekkel foglalkozó geológusi, bányamérnöki kutató és kivitelező szakemberek és cégek munkáját képes támogatni. A megvalósuló rendszer az iparban elterjedt eljárások és alkalmazások közegéhez optimalizált újszerű eljárásokon alapuló fejlesztésként valósul meg.

Az alkalmazott földtani feladatok megoldásán túl az elemző rendszer alapvető geológiai tudományos feladatok megoldásában is kiválóan használható és a komplex, de jelentős egyszerűsítésekkel dolgozó ipari alkalmazásokhoz képest jelentős eredményt képes nyújtani.

A rendszer kialakításakor ezen túl mind a célközönség humán, mind annak jellemző hardver erőforrásait, folyamatait is figyelembe vesszük, így olyan eredmény kerül kialakításra, amely megfelelően széles ipari közegben válik használhatóvá.