grepton-logo

InFress 2.0

Kedvezményezett neve: Grepton Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Projekt címe: Integrált repedezett kőzettest elemző és modellező rendszer – Infress 2.0 – fejlesztése

Támogatás összege: 346 759 030 Ft

Támogatás mértéke: 57,54%

Tervezett befejezési dátuma: 2023. december 31.

Projekt azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00104

Megvalósítás helyszíne: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

 

A Grepton Zrt. sikerrel pályázott Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2020-1.1.2-PIACI KFI konstrukcióján az „Integrált repedezett kőzettest elemző és modellező rendszer – Infress 2.0 – fejlesztése” elnevezésű projektjével. A Grepton Zrt. által korábban elkészített InFress (Integrated Fracture Evaluation System and Software) modellező rendszer jelentős tudományos előrelépést jelent a kőzettest modellezés megvalósításában, azonban a korábbi kutatás rávilágított olyan, a rendszer által lefedetlenül maradt területekre, amelyek megvalósításával egy jóval magasabb szintre lehet lépni a kőzettest hidrodinamikai viselkedésének előrejelzésében. A jelen projekt feladata azon új eljárások, technológiák és rendszerelemek megvalósítása, melyek a kőzettest hidrodinamikai viselkedésének becslését automatizálhatóvá, pontosabbá teszik. A projekt eredménye az Infress2 programcsomag kifejlesztése. Négy fontos modul beépítését tervezzük. Az első a repedésrendszer hidrodinamikai viselkedését meghatározó törésnyitottság (apertúra) minden korábbinál komplexebb kezelése, mely során az összes vonatkozó primer adatot integráljuk a rendszerbe. Mivel a töréshálózat modellezés sztochasztikus folyamat, annak nincs egyetlen jó megoldása, ezért nagyszámú, azonosan valószínű realizáló közös értelmezése alapján juthatunk el a legvalószínűbb megoldáshoz, s ennek becslési bizonytalanságához. A számítások eredményeként keletkező különböző 1-, 2- és 3-dimenziós tulajdonságmodellek helyes értelmezését nagyban segíti, ha képesek vagyunk azokat valósághűen megjeleníteni és a modelleket a virtuális valóságban manipulálni, azokon műveleteket végrehajtani. A szimuláció alapját azok a törés geometriai paraméterek jelentik, melyeket repedezett kőzetfelszínek digitális képeinek elemzésével nyerhetünk. A projekt negyedik feladatát ezen képanalízis gépi segítésének kidolgozása jelenti. Az elkészülő továbbfejlesztett Infress rendszer kiválóan alkalmazható alkalmazott földtani problémák megoldása során a fluidum bányászat, a geotermikus energiatermelés, a geotechnika, valamint a környezetföldtan (hulladéklerakás) területén, továbbá számos anyagtudományi (pl. anyagfáradás) probléma megoldására. A projektmegvalósítás kezdése 2021. január 1., várható befejezése 2023. december 31.

A 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00104 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított 346 759 030 Ft támogatással, a Piacvezérelt Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Projektek Támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati program finanszírozásában valósul meg.

NKFIA badge