A PowerBI ereje az Express One Hungary-nál

Manapság a vállalati informatikában jelentős elmozdulás látható az elkülönült BI fejlesztés felől a mindenki számára elérhető, "demokratizált" BI felé. Nem csak a vezetők kiváltsága lett egy-egy tetszetős grafikon megtekintése, hanem a középvezetői szint alatt is megjelent az igény az adatok elemzésére a döntéshozatal és sokszor már a napi munka támogatására is.
business intelligence

Ezekre az igényekre válaszul (sőt, gyakran indukálva is) megjelentek azok az elemző eszközök, amelyek nem csak az informatikusok számára, hanem a különböző szakterületek munkatársai számára is alkalmasak az adatok elemzésére és megjelenítésére is. Lehetővé teszik a vállalati adatok egyéb forrásból történő gazdagítását (és itt kifejezetten kiemelnénk a saját Exceleket is). Egy kiemelkedő válasz ezekre az igényekre a Microsoft Power BI Desktop, amely ezeket a funkciókat ingyenesen biztosítja az egyes munkatársaknak, de lehetővé teszi a továbblépést is egy nagyvállalati infrastruktúra felé.

BI megoldások a Greptonnál

A Grepton Zrt. több partnerénél is alakított már ki BI megoldást egészen egyszerűtől összetett rendszerig, vállalati adattárház nélkül és azzal együtt is. Egy cégnél a BI érési ciklusában sok esetben először egy-egy szakterületi munkatársnál (pénzügy, értékesítés) jelenik meg az adatok rugalmas elemezhetőségének igénye, majd ezt ki szeretnék terjeszteni a csapatra, elérhetővé tenni a vezetőknek fölfelé a hierarchián is. Gyakori igény, hogy a szétszórtan elérhető adatokat (pénzügy, termelés, tervezési adatok stb.) integráltan, egy elemzésben szerepeltessük. Normál esetben az adatok integrációja adattárházban történik, de akár az ötletek kipróbálására, akár ad-hoc elemzésekhez, akár egy nagy adattárház kialakítása előtt a modell működőképességének tesztelésére érdemes ezt egy elemző eszközben, esetünkben Power BI-ban megvalósítani.

 

Egy BI megoldás megvalósításánál (főleg, ha megrendelőnél eddig nem létezett adattárház vagy BI megoldás) számtalan problémával szembesülünk. Az egyik leggyakoribb, hogy egy fő operatív rendszer elérhetősége általában biztosított, de a további integrálandó adatok bizonytalan forrásból jönnek (pl. felhasználói könyvtárak) vagy csak nagyon nehézkesen hozzáférhetőek (nincs jogosultság, nincs adatbázis hozzáférés csak kész riportok stb.). Ha korábban nem épült adattárház a forrásokra, akkor az adatminőségi problémák is a BI megvalósítás közben fognak előjönni, nem kevés fejtörést és problémát okozva.

On-prem és Azure

Az Express One Hungary Kft. részére bevezetett BI rendszerben a csomagok kiszállítására vonatkozó értékesítés szempontú, valamint egy operatív szempontú elemzést állítottunk össze. Az alap rendszeri adatok forrása az éles rendszer replikált adatbázisa volt, ami lehetővé tette a jelentősebb terhelésű lekérdezések futtatását is a napi működés akadályozása nélkül. A replikált adatbázist egy On-premises Data Gateway-n keresztül éri el a Power BI szolgáltatás. Az alap rendszer mellé kiegészítő adatokat megosztott könyvtárban elhelyezett Excel állományokból töltöttünk be. Az analitikus adatbázis tárolására és az elemzésre Microsoft Power BI-t használtunk prémium munkaterületen Per User Premium előfizetéssel. Ez lehetővé tette, hogy az analitikus adatmodellt és a riportokat külön válasszuk, így az elkészített és naponta frissülő modellre tetszőleges számú, egymástól független riportot építhettünk. A premium munkaterület biztosította azt is, hogy az adatok frissítése partícionáltan történhessen, azaz nincs szükség a több évnyi teljes adatmennyiséget újra betölteni minden nap, kizárólag az elmúlt időszakban keletkezett adatokat. Ez biztosítja, hogy az idő előrehaladtával nem lassul a frissítés, hanem viszonylag konstans idő alatt történik. Az architektúra így nagyon egyszerű, új komponensként egyedül az On-premises Data Gateway-t és a Power BI szolgáltatást kellett beilleszteni a vállalat informatikai infrastruktúrájába.


A megvalósult elemzések és riportok publikálásra kerültek a vállalat belső és partnereiknek szóló külső portáljára is, az oldalak tartalmába ágyazva. Ezzel lehetővé vált olyan személyekkel is megosztani az elemzéseket, akik nem rendelkeznek előfizetéssel.

on premise azure

A közeljövőben a pénzügyi rendszer integrációja valósul meg, így a szállítással kapcsolatos adatok a bevétel és költség adatokkal is összeköthetők lesznek. A további integrációk mennyiségének és bonyolultságának növekedésével, valamint az egyes számított adatok és mutatók vállalati rendszerekbe integrálódásával előbb-utóbb egy adattárház kialakítása is szükséges lesz.

 

A bevezetett BI megoldás segítségével a szakterületi vezetők és az értékesítők is olyan eszközt kaptak a kezükbe, amely segítségével a lejátszódó folyamatok időben jól követhetők, az egyes anomáliák felismerhetők és a beépített lefúrások segítségével a problémák beazonosíthatók. Az elkészült elemzések a belső portálon szélesebb kör felé is publikálhatók. Az értékesítők a partner cégeknek biztosított külső portálon keresztül transzparenssé tehetik a működését, a fő ügyfeleik folyamatosan figyelemmel kísérhetik a számukra releváns mutatók alakulását is. A rendkívül nagy adatmennyiség ellenére a riportok frissítése, működése gördülékeny. Azok a felhasználók, akik szeretnének önállóan is elemzéseket végezni, a közös modellre kapcsolódva kockázatok nélkül megtehetik ezt, így megnyílt a lehetőség önkiszolgáló elemzések elvégzésére is egy közös, integrált modellen.